IAT ROAD
Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT SERVICE CENTER
Tankrensning og containerdepot
IAT TANK TERMINAL
Tanklager for flydende produkter
IAT BASE & ENERGY
Logistik og terminal til energisektoren
IAT AIR & SEA
Søfragt, luftfragt og kurér
IAT AGENCY
Skibsagentur
IAT INTERMODAL
Tankcontainer og logistik

IAT og NORD indgår samarbejdsaftale

13. marts 2015

IAT har indgået en aftale med NORD om indsamling af restprodukter fra industrivirksomheder i hele Danmark samt fra udvalgte kunder i Tyskland og Holland.

Opgaven der løber de næste par år løses med tankvogne fra IAT Road, hvor kørslen for NORD vil udgøre et væsentligt supplement til den eksisterende forretning.

 - Vi har tidligere udført opgaver for NORD og er meget tilfredse med at have virksomheden tilbage som kunde. At IAT blev valgt, tror jeg, har flere årsager. Vi har de krævede kvalitetssystemer til at håndtere farligt gods på et højt sikkerhedsniveau, og vi har affaldstilladelser til at køre i de relevante lande. Ud over at opfylde de formelle krav har vi en generel tilgang til at løse opgaven, et serviceniveau og nøglemedarbejdere, som bidrager til at styrke NORD’s kunderelationer, siger administrerende direktør Jørgen Rathschau Sørensen.

 Han forventer, at kontrakten vil indebære transport af 12.000-14.000 tons farligt gods årligt, og at IAT vil tilføre to-tre nye vogntog for at have tilstrækkelig kapacitet til at udføre kørslen. Kontrakten forudsætter ligeledes, at IAT investerer i at uddanne chauffører til den specifikke opgave.

NORD – tidligere kendt som Kommunekemi – har hovedsæde i Nyborg og behandler årligt ca. 200.000 tons farligt affald fra industrielle virksomheder i flere lande. Affald anvendes til produktion af fjernvarme og el, og en række andre restprodukter genanvendes.

 I samarbejde med NORD’s kundeservice besøger IAT’s disponenter i denne tid udvalgte kunder i de tre lande for at forberede det nye samarbejde. Kontrakten har formelt virkning fra 1. marts 2015.