IAT ROAD
Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT SERVICE CENTER
Tankrensning og containerdepot
IAT TANK TERMINAL
Tanklager for flydende produkter
IAT BASE & ENERGY
Logistik og terminal til energisektoren
IAT AIR & SEA
Søfragt, luftfragt og kurér
IAT AGENCY
Skibsagentur
IAT INTERMODAL
Tankcontainer og logistik

IAT - vært for årsmøde i SNTCA

31. marts 2015

Den 25. og 26. marts var IAT’s Servicecenter i Kolding vært for årsmødet i SNTCA (Svensk og Nordisk Tankrensningsforening), som er en interesseorganisation for tankrensningsfirmaer i de nordiske lande.

SNTCA er medlem af den europæiske interesseorganisation EFTCO (European Federation of Tank Cleaning Organisations), som har til formål at skabe et netværk for udveksling af erfaringer på såvel tekniske som sikkerhedsmæssige områder. SNTCA varetager de nordiske medlemmers interesser i samarbejdet.

SNTCA har 16 medlemmer fra Sverige, Norge og Danmark med i alt 21 rensestationer. I år valgtes IAT (Hardy Staal) til formandsposten.