IAT ROAD
Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT SERVICE CENTER
Tankrensning og containerdepot
IAT TANK TERMINAL
Tanklager for flydende produkter
IAT BASE & ENERGY
Logistik og terminal til energisektoren
IAT AIR & SEA
Søfragt, luftfragt og kurér
IAT AGENCY
Skibsagentur
IAT INTERMODAL
Tankcontainer og logistik

Ny indberetning af transporter af ”sensitive” produkter - Polen

27. april 2017

De polske told- og skattemyndigheder har vedtaget en lov om, at transport af "sensitivt" gods til og fra samt transit gennem Polen skal indberettes.. Transportørerne skal udfylde oplysninger om hver enkelt transport samt holde registreringerne opdateret.

Det er desværre mere administration i forbindelse med transporter til og fra Polen.  

Afsender, modtager og transportør skal indberette

Afsender, modtager og transportører skal indberette. Ved eksport fra Polen skal den virksomhed i Polen, der eksporterer godset, lave en indberetning. Ved import til Polen skal modtageren i Polen lave en indberetning.

Transportøren skal altid indberette alle transporter på polsk territorium, også transittransporter af ”sensitive” produkter. Indberetningen skal ske inden transporten påbegyndes. Hvis transporten ikke gennemføres alligevel, skal dette indberettes.

Hver transport tildeles et unikt referencenummer i systemet og chaufføren skal være i besiddelse af dette referencenummer. Transporten må ikke udføres, hvis man ikke modtager et referencenummer.

Startdato

Reglerne er gældende fra 1. maj, og der udstedes bøder for manglende overholdelse på op til 20.000 PLN. Det er derfor vigtigt, at afsender, transportør, chauffør og modtager af de pågældende produkter sætter sig ind i de nye regler.   

Hvilke produkter?

Listen over produkter kan findes på https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/Wykaz+towar%C3%B3w+obj%C4%99tych+systemem+monitorowania+drogowego.pdf/b2464a9c-3123-446f-9dea-ef17e6d8119a

Det er desværre kun en polsk version.


Indberetningen

Transporterne skal indberettes via hjemmesiden https://puesc.gov.pl/en/web/puesc/e-przewoz i e-carriage, hvor der findes vejledninger på bl.a. engelsk og tysk.

Reglerne er nye, men vi vil gerne forsøge at hjælpe igennem indberetningerne.