IAT ROAD
Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT SERVICE CENTER
Tankrensning og containerdepot
IAT TANK TERMINAL
Tanklager for flydende produkter
IAT BASE & ENERGY
Logistik og terminal til energisektoren
IAT AIR & SEA
Søfragt, luftfragt og kurér
IAT AGENCY
Skibsagentur
IAT INTERMODAL
Tankcontainer og logistik

Renovering af tankanlæg

4. juli 2017

I sommerperioden er der traditionelt lavere aktivitet på vore tanklagre, og det giver så mulighed for at gennemføre renovering og opdatering af anlægget på Olievej i Esbjerg.

Arbejdet strækker sig over 8 uger, og tanken skal være klar til næste tankskibsanløb, som er planlagt medio august.

Tanken samt ind- og udleveringsfaciliteter moderniseres samtidig, således at tanklageret fortsat lever op til nyeste udvikling indenfor sikkerhed og kvalitet. Ydermere har forrige års store brand i et tanklager i Fredericia også medført, at myndighederne har stillet yderligere krav om forebyggende sikkerheds foranstaltninger - vi stiller f.eks selv med 200 cbm slukningsvand, som opbevares i en lagertank på pladsen.

Lagertanken er på 2.000 cbm og benyttes til oplagring af brandfarlige væsker.

Det samlede tanklager i Esbjerg udgør 6.500 cbm fordelt over 6 lagertanke.

20170701_082245.jpg