IAT ROAD
Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT SERVICE CENTER
Tankrensning og containerdepot
IAT TANK TERMINAL
Tanklager for flydende produkter
IAT BASE & ENERGY
Logistik og terminal til energisektoren
IAT AIR & SEA
Søfragt, luftfragt og kurér
IAT AGENCY
Skibsagentur
IAT INTERMODAL
Tankcontainer og logistik

Affaldssystemer

6. marts 2018

Det farlige affald kan blive dyrt for din virksomhed

 

Miljøkravene til affald, og i særdeleshed farligt affald, er omfattende. Den forkerte håndtering, de forkerte tilladelser eller mangel på tilladelse kan give bøder på mange tusinde kroner.

Farligt affald kan blandt andet være maling, medicinrester, knuste lysstofrør, alle typer batterier, svejsestøv, afslebet rågummi, affaldsolie og fritureolie.

”Vi leverer store mængder farligt affald til viderebehandling på specialanlæg rundt om i Europa, og hvert land har sine egne regler”, fortæller Thomas Nielsen fra IAT’s afdeling for industrigods. ”Vi indhenter tilladelser, sørger for notifikationer, korrekt klassifikationsmærkning og at alle forsikringskrav er overholdt. Der gælder i øvrigt også såkaldte tvangsruter for transport af affald, som vi skal følge”.

IAT er en af få udbydere i Danmark, som har særlig ekspertise i korrekt transport af farligt affald. Her bliver blandt andet IAT’s egne trailere og tankbiler brugt til transporterne.

”Det er vigtigt, at det farlige affald kører i lukkede systemer, som kan spores og dokumenteres fra producent til slutdestination. Vi bruger derfor primært egne biler til denne type transport, så vi kan give vores kunder fuld sikkerhed for, at alt er håndteret korrekt.”

En af IAT’s kunder er Stena Recycling A/S, hvor Keld Andreasen som logistikansvarlig kun har rosende ord i forhold til samarbejdet med Thomas og hans kolleger hos IAT. ”Jeg oplever professionalisme og en meget bred viden om, hvordan vores gods skal håndteres”, fortæller han. 

-------------------------------------------------

Er du interesseret i at høre mere om transport af farligt affald, eller er du i tvivl om I håndterer jeres farlige affald korrekt, så er du velkommen til at kontakte Thomas Nielsen på tlf. +45 7913 1067 eller tbn@iat.dk.

IAT trækker og trailer.jpg