IAT ROAD
Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT SERVICE CENTER
Tankrensning og containerdepot
IAT TANK TERMINAL
Tanklager for flydende produkter
IAT AIR & SEA
Søfragt, luftfragt og kurér
IAT INTERMODAL
Tankcontainer og logistik

Historien bag IAT

30'erne

IAT Koncernens historie tager sin begyndelse i 1931. De hårde tider førte en række selvstændige vognmænd i armene på hinanden. Mere af nød end af lyst. Det drejede sig simpelthen om at overleve, så det blev til en kørselssammenslutning, som fik navnet International Auto Transport, senere forkortet til IAT. Det drejede sig dengang udelukkende om transport af fersk fisk til de nordtyske byer.

70'erne

Helt frem til 1975 virkede IAT som en kørselssammenslutning. Hans Christensen var i den periode direktør for sammenslutningen og drev sideløbende eget firma Gemsen, hvis logo kendetegner koncernen i dag. I 1972 kom Steen Christensen efter nogle års ophold i Tyskland og England også til IAT, og kort tid efter - den 6. december 1974 - overtog far og søn IAT. Det eneste fælleseje, vognmændene bag IAT havde, var bare en enkelt bil. Hovedelementet i købet var en samarbejdsaftale gående ud på, at IAT - nu et aktieselskab - fortrinsvis skulle beskæftige den nu nedlagte kørselssammenslutnings vognmænd, som til gengæld kun måtte køre for IAT A/S. Dermed var grundlaget skabt for den ekspansive udvikling, som kom til at kendetegne IAT i årene, der fulgte.

80'erne

Udviklingen i 1970’er og 1980’erne var kendetegnet ved opkøb af adskillige mindre vognmandsfirmaer og udflytning af transportfaciliteterne til det nuværende anlæg i Kolding.

I 1987 styrkede IAT sin position på transport af containere, idet E. Chr. Hansen, Århus (ECH) blev overtaget.

Med købet af tanklageret i 1986/1987 i Aabenraa og etableringen af faciliteter til tankrensning i 1986 i Kolding blev et solidt fundament for IAT koncernens kemi aktiviteter skabt.

90'erne

I 1994 udvidedes aktiviteterne med et tankcontainer depot i Kolding.

Denne ekspansive udvikling er i midten af 1990’erne fulgt op med købet af C. Breinholt A/S som har tilført IAT koncernen aktiviteter indenfor shipping, søfragt, kurér og luftfragt. Ydermere har firmaet i egenskab af medejer af Esbjerg Offshore Base tilført aktiviteter inden for offshore branchen.

IAT_hus.jpg

00'erne

Siden har IAT Koncernen også opkøbt virksomhederne P.C. Holm Pedersen i 2002, og Spedition Winther A/S samme år. Disse virksomheder har også styrket IATs position inden for europæisk transport.

Koncernens kemi aktiviteter er yderligere styrket i 2008, hvor kapaciteten på tankrensningsanlægget i Kolding er blevet forøget med 50% efter udvidelse.

I 2008 blev ejerskabet af Esbjerg Offshore Base udvidet således at selskabet indgår som et 100% ejet datterselskab i koncernen. Selskabet har i 2009 ændret navn og markedsføres under navnet IAT Base & Energy.

10'erne

Starten af 2010 bød på styrkelse af tankvogns aktiviteterne med overtagelse af 69% af ADR Transport, som er stærk på transport af kemikalier; i særdeleshed transport af LPG gasser i tankvogne. Ligeledes bød februar måned på overtagelse af et af Esbjergs velrenommerede vognmandsfirmaer, I.C. Andersen A/S, i daglig tale ICA. ICA, som i dag markedsføres under navnet IAT, har sin store styrke i lokaltransport på og omkring Esbjerg Havn med hovedvægt på transport af maskingods samt offshore udstyr.

IAT fremstår i dag som en stærk funderet international koncern som også i fremtiden vil skrive historie.