IAT ROAD
Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT SERVICE CENTER
Tankrensning og containerdepot
IAT TANK TERMINAL
Tanklager for flydende produkter
IAT AIR & SEA
Søfragt, luftfragt og kurér
IAT INTERMODAL
Tankcontainer og logistik

Forretningsbetingelser

Incoterms
Ved international handel benyttes handelsklausulerne Incoterms 2020, som er en række anerkendte standarddefinitioner udarbejdet af Det Internationale Handelskammer (ICC). Handelsklausulerne beskriver købers og sælgers risiko, ansvar og forpligtelser i international handel

NSAB 2015
Alle transport- og logistikopgaver udføres i henhold til Nordist Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser.

Almindelige forretningsbetingelser IAT