IAT ROAD
Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT SERVICE CENTER
Tankrensning og containerdepot
IAT TANK TERMINAL
Tanklager for flydende produkter
IAT AIR & SEA
Søfragt, luftfragt og kurér
IAT INTERMODAL
Tankcontainer og logistik

Vision & Mission

Vision

IAT agerer globalt og lokalt, som foretrukken samarbejdspartner indenfor transport af farligt gods, logistik, skibsmægling samt servicering af energisektoren.

Vi ser, søger og udnytter vækstpotentialet samt identificerer og udnytter nye forretningsmuligheder.

Vi sikrer, gennem engagerede og kompetente medarbejdere, at både vore kunder og andre samarbejdspartnere oplever værdi i samarbejdet.

Mission

IAT øger - som nærværende, effektiv og ansvarlig samarbejdspartner - vore kunders konkurrencekraft.

Vi løser vore kunders behov for at transportere, håndtere og opbevare deres produkter.

Vi understøtter vore kunders forretningsprocesser med udvalgte produkter og serviceydelser.