IAT ROAD
Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT SERVICE CENTER
Tankrensning og containerdepot
IAT TANK TERMINAL
Tanklager for flydende produkter
IAT AIR & SEA
Søfragt, luftfragt og kurér
IAT INTERMODAL
Tankcontainer og logistik

CSR politik

Det grundlæggende udgangspunkt for IAT er at overholde al lovgivning, regulativer og standarder, som IAT er underlagt. Derudover vil IAT arbejde for at sikre miljø, menneskerettigheder, medarbejderforhold og arbejdsforhold samt ikke at acceptere tvangsarbejde, overgreb, korruption og bestikkelse.

I bestræbelserne for at opfylde denne politik vil IAT arbejde med nedenstående mål:

 

  • at efterleve alle relevante lokale og nationale miljøkrav og stræbe efter at minimere skadelige påvirkninger af miljøet
  • at sikre ikke-diskrimination og lige muligheder. IAT respekterer og støtter de fundamentale menneskerettigheder dvs. civile rettigheder, politiske rettigheder, økonomiske og kulturelle rettigheder 
  • at sikre medarbejderne gode arbejdsforhold og til enhver tid følge gældende lovgivning
     
  • at sikre retten til foreningsfrihed og forhandlingsret.
  • at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø og løbende forbedre arbejdsmiljøforholdene 
  • at sikre og forvente de højeste standarder for integritet i samtlige forretningsforbindelser. IAT accepterer ikke nogen form for korrupt adfærd inklusiv afpresning, falskneri eller bestikkelse 
  • at brug af tvangsarbejde, slaveri og ufrivilligt arbejde ikke respekteres 
  • at brug af fysisk afstraffelse eller andre former for psykiske eller fysiske overgreb, afstraffelse eller seksuelle overgreb ikke accepteres

 

Link til    “IAT Code of Conduct