IAT ROAD
Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT SERVICE CENTER
Tankrensning og containerdepot
IAT TANK TERMINAL
Tanklager for flydende produkter
IAT AIR & SEA
Søfragt, luftfragt og kurér
IAT INTERMODAL
Tankcontainer og logistik

IAT’s Kvalitetspolitik

IAT’s Kvalitetspolitik

IAT vil være en fremadrettet og attraktiv virksomhed inden for transport og logistik med fokus på kvalitet, effektivitet og sikkerhed i opfyldelsen af vore kunders krav.

Vi vil sikre, at alle funktioner udføres i overensstemmelse med lov- og myndighedskrav, kravene i ISO 9001, kravene i SQAS samt egne og kundekrav.

IAT’s målsætning er at være markedsførende, og skal opnås ved

  • Dialog med samarbejds-partnere på alle niveauer for at optimere, udvikle og forbedre firmaets produkter.
  • At alle medarbejdere skal være velkvalificerede samt at alle medarbejdere, der har indflydelse på operation, generelt skal være markeds-orienterede samt i besiddelse af et ”up-to-date” branchekendskab.
  • At anvende vort kvalitetsledelsessystem som et værktøj, der benyttes i alle led, hvor dette har betydning for kvalitet i operation og service med hensyntagen til kundernes krav, sikkerhed i alle operationer, hensynet til medarbejdernes helbred og løbende uddannelse. (1A1)