IAT ROAD
Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT SERVICE CENTER
Tankrensning og containerdepot
IAT TANK TERMINAL
Tanklager for flydende produkter
IAT AIR & SEA
Søfragt, luftfragt og kurér
IAT INTERMODAL
Tankcontainer og logistik

IAT’s Miljøpolitik

IAT’s Miljøpolitik

IAT vil og skal engagere sig i arbejdet omkring miljøforbedringer, ikke kun internt men også i bestræbelserne for at påvirke omgivelserne i samme retning.

Miljømålsætningerne skal opnås ved

  • At overholde alle lov- og myndighedskrav
  • At anvende vort miljøledelsessystem til at styre vore miljømæssige aktiviteter
  • At alle medarbejdere løbende skal deltage i bestræbelserne for at reducere og afskaffe forurening – herunder også gennem fremsættelse af alternative løsningsforslag
  • At medvirke til at begrænse eventuelle forureninger uanset om IAT er parthaver i eller årsag til forureningen